Naše služby

Máme spoustu zkušeností a spolupracujeme s těmi nejlepšími v oboru. Jsme připraveni poskytnou služby naplňující všechna vaše očekávání.

Photo by Richard Horvath

Montáž a servis jeřábů

Jeřábové dráhy jsou speciálně navrženy pro pohyb techniky či nákladu s vysokou nosností. Naše služba spočívá v instalaci nosníku jeřábové dráhy s navařenou kolejnicí, kdy každá jeřábová dráha je charakterizována podélnou vzdáleností podpor. V případě, že potřebujete jeřábovou dráhu s větší nosností, nad přibližně 100t, je možné instalovat samostatnou kolejnici uchycenou na jeřábovou dráhu prostřednictvím rektifikovatelných podložek. Dalším nutným krokem po montáži je provedení geodetického zaměření, které je klíčové pro správnou funkčnost. Všechny námi instalované jeřábové dráhy odpovídají aktuálním bezpečnostním standardům stanoveným platným Eurokódem.

Photo by Richard Horvath

Retifikace jeřábových drah

Proces rektifikace jeřábových drah je náročnou operací vedoucí k odstranění způsobených odchylek nebo poškození. Tyto nedostatky vedou ke špatnému fungování jeřábu, zejména dochází k jeho křížení vedoucí k nadměrnému zatížení kritických míst, a ohrožování bezpečnosti práce. Jeřábové dráhy se tak stávají náchylnějšími k poškození, a to zejména části jako kola pojezdu, hnací hřídele a převodovky. V CRANEMONT s.r.o. realizujeme rektifikace jeřábových drah dle ČSN 73 5130 a to jak v podélném, tak příčném směru. Rektifikace jeřábových drah je náročná nejen z finančního hlediska, ale i co se samotného provedení montáže týče, proto se na nás neváhejte obrátit a my vám pomůžeme vše naplánovat a zrealizovat.

Photo by Richard Horvath

Svařování konstrukcí

Neodmyslitelnou součástí montáže jeřábových drah je svařování, a proto je pro nás v CRANEMONT s.r.o. důležité, aby bylo provedeno kvalitně a bezpečně. Svářečské práce provádíme dle evropských standardů, a to normy ČSN EN 1090-2, EXC 3, díky čemuž vám ručíme za vysokou kvalitu, splnění všech požadavků a nutně také bezpečnost výsledné konstrukce. Můžeme se pyšnit vysokou jakostí svarů odpovídající ČSN EN ISO 5817B znamenající dlouhou životnost výsledné konstrukce. Svářečské práce u nás mají na starost výhradně odborníci s kvalifikací dle EN 287-1, kteří svou práci provádí profesionálně za využití nejmodernějších technologií.

Photo by Richard Horvath

Geodetické zaměření

Montáží jeřábové dráhy proces nekončí a je potřeba jeřábovou dráhu také geodeticky zaměřit. Ve spolupráci s geodetickými společnostmi provádíme geodetické zaměření dle české státní normy ČSN 732604. Pro jeřábové dráhy platí, že jejich geodetické zaměření musí probíhat jednou za 5 let a 10 let. První ze zmíněných intervalů nazýváme běžnou prohlídkou, během které dojde k zaměření pouze v případě pochybností a jednou za 10 let, při podrobné prohlídce, ke geodetickému zaměření dochází vždy. V případě zjištění odchylek musí dojít k rektifikaci jeřábové dráhy, kterou vám můžeme zrealizovat a ušetřit vám tak spoustu drahocenného času stráveného obstaráváním všech souvisejících záležitostí.

Photo by Richard Horvath

Rekonstrukce a servis jeřábů

Není možné zůstat stát na místě, a proto v CRANEMONT s.r.o. provádíme také rekonstrukce a servis zdvihacích zařízení, aby všechna vaše zařízení byla modernizovaná a co nejefektivnější. Mezi nejčastější rekonstrukce patří instalace dálkového ovládání, které nejen šetří čas, ale také zlehčuje manipulaci s těžkými břemeny. Naši odborníci dále provádí rekonstrukci elektroinstalace včetně rozvaděčů, kabelového vedení s WAMPFLER a instalaci protikolizního a přetěžovacího zařízení. Nesmíme však zapomínat ani na servis, ať už záruční nebo v rámci pravidelné prohlídky. Neváhejte se na nás obrátit a držte tak krok s moderními technologiemi.

Photo by Richard Horvath

Revize a inspekce jeřábů

Uvědomujeme si důležitost bezpečnosti práce, a proto víme, jak podstatnou roli hrají revize a inspekce jeřábů i dalších zdvihacích zařízení podle norem ČSN 270412 a ČSN ISO 9927-1. V CRANEMONT s.r.o. se nemusíte ničeho obávat, jelikož provádění revizí a inspekcí mají na starosti naši revizní technici s bohatými zkušenostmi nejen v servisu jeřábů, ale také kladkostrojů a veškerých zdvihacích zařízení. Při samotné revizi revizní technik efektivně kontroluje celkový stav zdvihacího zařízení, konstrukce a na závěr vám vystaví protokol obsahující vyhodnocení stavu zdvihacího zařízení.

Napište nám

Toto pole je povinné !
Toto pole je povinné !
Toto pole je povinné !

Zůstaňme v kontaktu

Zodpovíme vaše veškeré dotazy!

Adresa: Praha - Bělehradská 858/23, Vinohrady 120 00